اردیبهشت 21, 1398
تولید شال و روسری در مشهد، متناسب با سلایق مختلف بانوان بویژه زائران ومسافران ایرانی و خارجی با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است و همین امر سبب دلگرمی و تشویق ما در روند تولید شال و روسری گردیده است.

تولیدی شال و روسری در مشهد

تولید شال و روسری در مشهد، متناسب با سلایق مختلف بانوان بویژه زائران ومسافران ایرانی و خارجی با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است و همین امر سبب دلگرمی و تشویق ما در روند تولید شال و روسری گردیده است.
اردیبهشت 4, 1398
معنی کلمه روسری

معنی کلمه روسری

مترادف روسری: چارق، چارقد، حجاب، مقصوره، مقنعه
عضویت