دی 27, 1399
پخش و توزیع انحصاری شال روسری کردستان

پخش و توزیع انحصاری شال روسری کردستان

در دو قسمت کردستان که شامل کردستان ایران و عراق میباشد شاهد پوشش های گوناگونی از لباس کردی می باشیم به گونه ای که با کمی […]
عضویت